Troværdigt samarbejde

Pantheon a|s arbejder med projektudvikling i hele Danmark.

Vore primære kompetencer er indenfor detailhandel og kontorer. Boliger kan indgå enten i kombinationsbyggeri sammen med erhverv eller i højprofilerede rene boligprojekter.
 

Projekterne udføres i tæt samarbejde med forskellige nøje udvalgte partnere, som har fornøden kompetence, erfaring og soliditet, og hvor den gensidige tillid er en væsentlig del af succesen. Samarbejdspartnere findes blandt lejere, investorer, entreprenører, andre projektudviklingsselskaber,banker, erhvervsmæglere, arkitekter og ingeniører m.fl.
 

Pantheons projekter har typisk en projektsum på op til omkring 100 mio. kr. Pga. vores samarbejdsstrategi har vi dog mulighed for – også finansielt – at gennemføre væsentligt større projekter.
 

made by cadesignform