Pantheon får konsulentrolle for Jordbrugets UddannelsesCenter

Pantheon har indgået konsulentaftale med Jordbrugets UddannelsesCenter (JUC) i forbindelse med JUC's beslutning om at fraflytte deres lokation i Risskov. Pantheons opgaver vil omfatte assistance omkring salg, udlejning, udstykning, myndighedstilladelser m.m.
made by cadesignform